Dutch

Verplichte kost die niemand lust
De wereld is hard en zielig. Machtsverhoudingen en het begrip schaarste in algemene zin vormen het uitgangspunt voor mijn werk. De herhaling die in en om ons heen tot stand komt, tracht ik – door deze in actie te kadreren – te doorbreken. Vervolgens zoek ik bij elke benadering het juiste medium om te hanteren. De werken en acties die hierbij ontstaan, verkondigen een confronterende en directe boodschap.
Mijn publiek maak ik liever kwaad dan somber; verontwaardiging dringt binnen, blijft hangen en er wordt wat mee gedaan. De materialen (macht, media en ‘correctheid’) worden door het milieu waar ik in werk aan mij verschaft en vullen een gereedschapskist die maar blijft groeien in deze wrange tijden. Opnieuw gearrangeerd en belicht, worden ze onomwonden terug de maatschappij in gestort om vervolgens, met elke ademteug waarin ze worden bediscussieerd, de sleur te doorbreken.
Ik bied geen oplossingen maar onderstreep datgene wat wordt overzien.

English
Must-knows no one has the appetite for

Today's world is in a harsch and pitiful state. Power structures and the concept of scarcity in a general sense, form the basis for my work. I aim to break the routine which exists in and around us – by framing it in action – while using the right medium and tools for each new approach. The works and actions that hereby arise will carry out a confrontational and direct message. 

I leave my crowd rather angry than gloomy; outrage penetrates, lingers and demands a reaction. The materials (power, media, and the lingering ‘correctness’) are produced by the environment I work in and provide a toolbox that is growing continuously in these bitter times. Re-arranged and shown in a different light, they are bluntly hurled back into society to break out of the rut with every breathtake in which they will be discussed.
I offer no solutions but emphasize what is being overlooked.